HSK’nın İhraç Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı

HSK’nın İhraç Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı
125×125

HSK’nın 17 Hakim ve Savcıyı ihraç kararı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL KURUL KARARI

Karar No: 2019/1

Tutanak No: 01

Karar Tarihi: 10/01/2019

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, 6087 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesi gereğince aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile 09/01/2019 ve 10/01/2019 tarihlerinde belirli saatlerde toplandı.

….

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35’inci maddenin (A) fıkrası uyarınca yapacağı değerlendirmenin, adli suç ya da disiplin suçu niteliğindeki somut bir eylemin soruşturması niteliğinde olmadığı, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara “Üyelik”, “Mensubiyet”, “İltisak” veya “İrtibat” şeklinde herhangi bir bağlantılarının bulunup bulunmadığına ilişkin olup, ilgililerin mesleğe kabulleri ile başlayan, eğitim merkezi ve Türkiye Adalet Akademisindeki faaliyetlerine, hizmet içi eğitim ve yabancı dil eğitimlerine katılımlarına, yurtdışına gönderilmelerine, özel yetkili Cumhuriyet savcılıklarına veya mahkemelere yahut idari görevlere atanmalarına ilişkin bilgiler ile bu görevlendirmelerde ve yine bir silah olarak kullanılan özel yetkili mahkemelere hâkim veya unvanlı olarak, idari kuramlara tetkik hâkimi, daire başkanı veya yardımcısı, genel müdür veya yardımcısı v.s. sıfatıyla yapılan atamalarda dikkate alman kriterler, özlük dosyalarındaki bilgi ve belgeler, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, ilgililer hakkında Hâkimler ve Savcılar Kuruluna intikal eden ihbar, şikâyet, yürütülen inceleme ve soruşturma dosyaları ile bu dosyalar hakkında verilen kararlar, mahallinde yapılan araştırmalar, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilintili dosyalarda görev alan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu dosyalarda yapmış oldukları işlemler ve verdikleri kararlar, örgüt mensuplarının kullandıkları ByLock isimli şifreli haberleşme programında yer alan kayıtlar, sosyal çevre bilgileri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yargıdaki yapılanmasına ilişkin olarak Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan ve hâlen devam eden soruşturmalar ile açılan kamu davalarında hâkim ve Cumhuriyet savcılarının ifade, sorgu ve duruşma tutanakları, arama sonucu el konulan ya da muhafaza altına alman materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen tutanak ve teknik raporlar, soruşturma ve kovuşturma sürecinde samimi şekilde itirafta bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının beyanları, alman tanık veya gizli tanık beyanları ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince ilgililer hakkında verilen soruşturma izinleri kapsamında yürütülen soruşturmalarda elde edilen bilgiler, alman HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri ve ilgililerin yazılı savunmalarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; ekli listede yer alan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 31/07/2018 tarih ve 30495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26’ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35’inci maddenin (A) fıkrası kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin, 7145 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35’inci maddenin (A) fıkrası uyarınca MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve ayrı ayrı olmak üzere MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA,

6087 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesi uyannca, kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün içerisinde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunulabileceğine,

10/01/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL KURULU’NUN 10/01/2019 TARİHLİ VE 2019/1 SAYILI KARARININ EKLİ LİSTESİ
SIRA

NO

SİCİL NOADI ve SOYADIUNVANI
136822Ferhat SARIKAYACumhuriyet Savcısı
2120714İdris TURGUTCumhuriyet Savcısı
3139787Caner KAHRAMANHâkim
4149951Feyza TEMİZKANHâkim
5150104Lokman KAMBURHâkim
6150125Yakup TATLIHâkim
7152923Sümeyra ANUKİdare Mahkemesi Üyesi
8153303Mustafa İbrahim KENANOĞLUCumhuriyet Savcısı
9153328Habib NİŞANCICumhuriyet Savcısı
10167915Sayıt DEDEBALİVergi Mahkemesi Üyesi
11171128Ergül BALAHâkim
12178592Sümeyra SUPHANDAĞIİdare Mahkemesi Üyesi
13179312Ayşe ATALAYHâkim
14179686Mahmut YAŞARHâkim
15182249Tuğba Şule KIZILTOPRAKİdare Mahkemesi Üyesi
16194334Onur KAYACumhuriyet Savcısı
17194861Muhammed Emin YELERCumhuriyet Savcısı

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir