Hız Sınırına Uymayan Sürücülere Uygulanacak Cezalar Değişiyor

Hız Sınırına Uymayan Sürücülere Uygulanacak Cezalar Değişiyor
125×125

AK Parti tarafından Meclise Sunulan Kanun teklifi ile hız sınırına uymayan sürücülere uygulanacak olan idari para cezalarında değişikliğe gidiliyor.Teklifte yer alan maddeye göre belirlenmiş olan hız sınırını %10 dan %30 kadar (otuz dahil) aşanlara 235 TL %30 dan % 50 ye kadar aşanlara 488 TL ve hız sınırını  %50 aşan sürücülere 1.002 TL trafik para cezası verilmesi öngörülüyor.Son bir yıl içinde %30 hız sınırını 5 defa aştığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri 1 yıl süre ile alınacak.Bu sürenin sonunda ilgili kişiler hakkında yapılacak psikolojik testlerin sonucuna göre ilgililerin ehliyetleri geri verilecek.

MADDE 22- 2918 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin başlığı, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hız sınırlarına uyma zorunluluğu”

“Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını;

a) Yüzde ondan yüzde otuza (otuz dahil) kadar aşan sürücülere 235 Türk Lirası,

b) Yüzde otuzdan yüzde elliye (elli dahil) kadar aşan sürücülere 488 Türk Lirası,

c) Yüzde elliden fazla aşan sürücülere 1.002 Türk Lirası idari para cezası verilir.”

“Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlalin işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl İçerisinde bu kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır. Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.”

“Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl İçinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri İptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.”

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir