Göç İdaresi Personeline Fazla Mesai Verilecek

Göç İdaresi Personeline Fazla Mesai Verilecek
125×125

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresinde görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personele 6 ay boyunca 50 saate kadar fazla mesai ücreti ödenebilmesine dair karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Fazla çalışmanın her bir saati için Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin beş katı esas alınacaktır. Bir saat mesai ücreti olarak 9,85-TL ödenecek. Ücretin ödenmesi için fiilen çalışmak gerekmekte olup görevde olunmayan günler için fazla mesai ücreti ödenme imkanı bulunmamaktadır.

Karar Sayısı : 2018/11852
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 9/5/2018 tarihli ve 3833 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4/6/2018 TARİHLİ VE 2018/11852 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar; geçici koruma kapsamında bulunan yabancılarla ilgili İş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, İçişleri Bakanınca belirlenecek Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (I) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemenin usul ve esasları

MADDE 3- (1) Geçici koruma kapsamında bulunan yabancılarla ilgili iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, İçişleri Bakanınca belirlenecek Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele fazla çalışma ücreti ödenir.

(2)  Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

(3)   Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati ve toplamda altı ayı geçemez.

(4)   Fazla çalışmanın her bir saati için ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (2018 yılı için 1,97.-TL) beş katı esas alınır.

(5)    Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.

(6)    Bu Karar hükümleri, 1/5/2018-31/12/2018 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümleri 1/5/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütü

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir