Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Uygulama Yönetmeliği Değişti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Uygulama Yönetmeliği Değişti
125×125

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı. Söz konusu yönetmeliğe göre prim hesaplanması; iş hacmi, görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı ve pozisyonu ile çalışma süresi dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki esaslara göre belirleniyor. Yapılan değişiklikle görevin önem ve güçlüğü puanları yeniden belirlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE

İŞLETMELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan tablolar ile aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sıra

No

İşletme Bünyesinde İşletmelerin Faaliyet Alanlarında Fiilen Yapılan Görevin önem ve Güçlüğü Puan
1 Muhasebe Yetkilisi 1,00
2 Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi. Biyolog. Kimyager. Veteriner Hekim 0,95
3 Şef, Veznedar. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, Muhasebe Memuru 0,90
4 Diğerleri 0,85

 

 

————–

Sıra No

İşletme Bünyesinde İşletmelerin Faaliyet Alanlarında Fiilen Yapılan Görevin Önem ve Güçlüğü Puan
1 İşletme Müdürü (il müdürü hariç). Müdür Yardımcısı, Muhasebe Yetkilisi. Şube Müdürü/İlçe Müdürü/Bölüm Başkanı/Şube Şefi/Birim Sorumlusu/Gerçekleştirme Görevlisi 1,00
2 Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi. Su Ürünleri Mühendisi. Biyolog, Kimyager, Veteriner Hekim 0,95
3 Tekniker, Teknisyen, Laborant, Şef, Veznedar, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, Muhasebe Memuru 0,90
4 Diğerleri 0,85

 

 

Sıra

No

İşletme Bünyesinde işletmelerin Faaliyet Alanlarında Fiilen Görev Yapan Personelin Hizmet Sınıfı, Kadro Unvanı ve Pozisvonu Puan
1 Kurum (İşletme) Müdürü 1,00
2 Müdür Yardımcısı, Muhasebe Yetkilisi 0,99
3 Şube Müdürü. İlçe Müdürü. Büro Müdürü 0,98
4 Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi. Su Ürünleri Mühendisi. Biyolog, Kimyager, Veteriner Hekim 0,97
5 Tekniker. Teknisyen. Laborant. Şef. Veznedar, Taşınır Kayıt vç Kontrol Yetkilisi, Muhasebe Memuru 0,96
6 Diğer Personel 0,95

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Benzer yazılar