Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 6 Ekim Tarihinde Unvan Değişikliği Sınavı Yapacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 6 Ekim Tarihinde Unvan Değişikliği Sınavı Yapacak
125×125

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 6 Ekim 2018 tarihinde yapacağı unvan değişikliği sınavı için genelge yayımladı. Sınava başvurular 6-29 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak.

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :81385164 774.05-E.1608192                                  31.05.2018

Konu: Unvan Değişikliği Sınavı

GENELGE

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personel için. Bakanlığımızca ihtiyaç duyulan unvanlar ve boş bulunan kadrolar belirlenerek unvan değişikliği sınavı açılması 11 07 2017 tarih ve 81385164.774.05/13 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür

Unvan delikliği yazılı sınavının yapılabilmesi için Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme. Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında protokol yapılmıştır. Yazılı sınavda 60 (altmış) ve daha yukarı puanı alan personel, sözlü sınava katılmaya lıak kazanacaktır

Bu kapsamda

1-Sınavına katılacak adayların duyumda belirtilen sınava katılma şartlarını son başvuru tarihi itibariyle taşımaları gerekmekte olup müracaatlarda kişi beyanı esas alınacaktır.

2-Sınav açılan kadro unvanları ve sayıları (Ek-l)’deki listede, kadro unvan ve branşları ise (Ek-2)’deki listede belirtilmiştir.

3-Bakanlığımız personelinden en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitimi bitiren personelin sınavında başvurabilecekleri unvanları müracaat şartları (Ek-3)’te açıklanmıştır. Aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar ve sınav için başvuruda bulunamazlar.

Unvan değişikliği sınavına müracaatlar 06 Ağustos 2018 tarihinde başlayıp. 29 Ağustos 2018 saat 17 00’ye kadar www.tarim.gov.tr adresinden yapılacaktır.

5* Adaylar, http:’wwwtarim.gov.tr/PERGEM adresine girdiğinde, ekranda yer alan “Unvan Değişikliği Sınav Başvurusu” linkinden, gerekli açıklamaları okuduktan sonra açıklama sayfasında yer alan linke tıklayarak tek bir unvan için müracaat yapacaklardır.

6* Adaylar bilgisayar ortamında yaptıkları müracaat formlarının üç nüsha çıktısını alarak bir sureti kendilerinde, bir sureti görev yaptıkları birimde muhafaza edilmek üzere, diğer suretinin ise bilim amirlerince incelenerek imzalanıp tasdik edilmesi ve diploma ya da geçici mezuniyet belgesi fotokopisini (sadece programcı kadrosuna müracaat edecekler için istenilen niteliklere haiz onaylı sertifika suretini) görevli oldukları birimlere teslim ederek müracaatlarını tamamlayacaklardır.

7-Başvuru formları, diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopileri (sadece programa kadrosuna müracaat edecekler için istenilen niteliklere haiz  onaylı sertifika) taşrada il müdürlükleri ve kuruluş müdürlüklerince merkezde ise bağlı oldukları birimlerin koordinasyon birimlerince doğruluğu onaylanacaktır. Daha sonra toplu halde en geç 07.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar Acele Posta Servisi (APS) veya kargo ile Bakanlığımız Personel Genel  Müdürlüğü’nde olacak şekilde intikal ettirilecektir. İlçe müdürlükten kendilerine yapılan müracaatları, belirtilen süreleri aşmamak kaydıyla en kısa sürede il müdürlüklerine intikal ettirilecektir. Gecikmelere sebebiyet verilmesi yasal sorumluluk oluşturacağından gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

8- Ders notları  http://www.tarim.gov.tr/PERGEM adresinden yayınlanacaktır.

9-  Eksik veya yanlış doldurulan başvuru formları  ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

10- Belirlenecek takvim doğrultusunda Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Ankara’da 06 Ekim 2018 Cumartesi günü yapılacak olup sınavla ilgili diğer hususlar http://www.tarim.gov.tr adresinden duyurulacaktır

11-Yazılı sınav sonuçlarına göre: sözlü sınav tarih ve yerleri  Unvan Değişikliği Sınav Kurulu tarafından tespit edilerek http://www.tarim.gov.tr/PERGEM internet adresinden ilan edilecektir. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır

12- Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlardan atanma şartlarını taşımadıkları anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atama yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

13- ilan edilen kadrolara mahkeme kararı, soruşturma raporu veya Bakanlar Kurulu Kararı  gibi mücbir sebeplerden dolayı atama yapılması ya da yapılmaması gerektiğinde.,Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanacaktır

14- Sınavı kazanan personel, görev yaptığı müdürlükteki norm kadrosu uygun olan münhal kadrolara atanacaktır. Bu personel arasından normun dolu olmasından/dolmasından dolayı aynı müdürlüğe atanamayanlar daha sonra Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda ilan edilecek müdürlüklere sınav puanı ve tercihlerine göre yerleştirilerek atamaları yapılacaktır.

15- Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek unvan ve branşlar için, sınavı kazanan personelden müracaat edenler, daha sonra ihtiyaç duyulması halinde ilan edilecek yerlere sınav puanı ve tercihlerine göre yerleştirme yapılacaktır.

16-  Özür durumunu atama işleminden önce belgelendirenlere,  Gıda T arım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

17-  Yazılı talepleri halinde unvan değişikliği sınavına katılacakların sınav günü dahil olmak üzere sınavdan bir  gün önce ve bir gün sonra idari izinli sayılacaktır.

18- Sınav işlemleri ile ilgili adaylar tarafından karşılanacak olan sınav harcı ve sınav sonuçlarına itiraz harcı dışında Bakanlık tarafından  yapılacak harcama ve ödemelerin ilgili harcama kaleminden  birimi tarafından yapılacaktır.

UNVANITOPLAM KADRO 1 SAYISI
Mühendis1500 |
Veteriner Hekim150
Biyolog50
Kimyager15
Programcı60 |
Tekniker1610
Veteriner Sağlık Teknikeri750
Sağlık Teknikeri100
Teknisyen50
Veteriner Sağlık Teknisyeni50
Laborant50
GENEL TOPLAM4385

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir