Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapıldı

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapıldı

-Kararnamenin sürekli işçi kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonlarını düzenleyen 8 inci maddesine yapılan ilaveye göre, Yükseköğretim kuramlarının araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için açıktan alım izni aranmayacak.

-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Devlet Arşivleri Başkanlığındaki Başkanlık Danışmanı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığındaki Başkanlık Müşavirine denk kabul edildi.

-Kadro ihdas ve iptalleri yapıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 31

MADDE 1- 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a)  8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Yükseköğretim kuramlarının araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için açıktan alım izni aranmaz.”

b)  15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Devlet Arşivleri Başkanlığındaki Başkanlık Danışmanı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığındaki Başkanlık Müşavirine denktir.”

c)  Eki (I) sayılı Cetvelde yer alan Mübaşir unvanlı kadroların sınıfı Genel îdare Hizmetleri Sınıfı olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiş, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

EK (1) SAYILI LİSTE

KÜRÜMÜ : ADALET BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Meslek Mensupları)
UNVANIDERECESİADEDİ
Genel Müdür Yardımcısı116
Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi Muduru11
Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı12
Daire Başkam154
Tetkik Hakimi150
Tetkik Hakimi250
Tetkik Hakimi350
Tetkik Hakimi450
Tetkik Hakimi550
TOPLAM323

 

KÜRÜMÜ : ADALET BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFIUNVANIDERECESİADEDİ
GIHGenel Müdür Yardımcısı12
GIHDaire Başkanı133
THDaire Başkam11
TOPLAM36

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFIUNVANIDERECESİADEDİ
GIHEğitim Müşaviri130
GÎHAtaşe110
TOPLAM40

 

KURUMU : AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI 1 UNVANIDERECESİADEDİ
GİH Daire Başkam111
TOPLAM11

 

KURUMU : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFIUNVANIDERECESİADEDİ
GİHMusahhih540
YHBekçi715
YHHizmetli940
TOPLAM95

 

KURUMU : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFIUNVANIDERECESİADEDİ
GİHİlçe Müftüsü11
TOPLAM1
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFIUNVANIDERECESİADEDİ
GIHBaşkanlık Danışmanı15
GIHMali Hizmetler Uzmanı12
GIHMali Hizmetler Uzmanı22
GIHMali Hizmetler Uzman Yardımcısı62
GIHMali Hizmetler Uzman Yardımcısı72
GIHHukuk Müşaviri32
GIHŞube Müdürü115
GIHŞube Müdürü215
GIHŞube Müdürü315
GIHŞef35
GIHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni321
GIHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni615
GIHBilgisayar İşletmeni315
GIHMemur93
THTekniker36
AHAvukat62
TOPLAM127

 

KURUMU : TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFIUNVANIDERECESİADEDİ
GIHBaşkanlık Danışmanı18
TOPLAM8

 

KURUMU : YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

KURUMU : YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFIUNVANIDERECESİ |ADEDİ
GIHBaşkanlık Müşaviri12
 TOPLAM2

 

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
UNVANIDERECESİADEDİ
Profesör130
Doçent120
Doktor Öğretim Üyesi112
Doktor Öğretim Üyesi29
Doktor Öğretim Üyesi39
Araştırma Görevlisi520
Araştırma Görevlisi613
Araştırma Görevlisi712
TOPLAM125

 

EK (2) SAYILI LİSTE

KURUMU : TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN
SINIFI | UNVANIDERECESİADEDİ
GİH j Başkanlık Müşaviri15
TOPLAM5

 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir