Emniyet Teşkilatında Çalışan Yardımcı Hizmetli Personel Kıyafet Yönetmeliği Değişti

Emniyet Teşkilatında Çalışan Yardımcı Hizmetli Personel Kıyafet Yönetmeliği Değişti
125×125

Emniyet Hizmetleri Teşkilatında Çalışan Yardımcı Hizmetler Personeli Kıyafet Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Aşçı, garson ve benzeri hizmetleri yürütenler dışında kalan personel yönetmeliğin kapsamından  çıkarıldı. Bunun dışında, yönetmeliğin çeşitli maddelerinde yer alan “ahçı” ifadesi  “aşçı ifadesi şeklinde değiştirildi.

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET TEŞKİLATINDA ÇALIŞAN YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ

KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/1983 tarihli ve 17956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatında Çalışan Yardımcı Hizmetler Personeli Kıyafet Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ahçı, garson, çaycı ve v.b.’ın” ibaresi “aşçı, garson ve benzeri hizmetleri yürüten personelin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ahçı, garson, çaycı” ibaresi “aşçı, garson” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin Ek-1 numaralı cetvelinde yer alan “Ahçı” ibareleri “Aşçı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin yedinci bölüm başlığında yer alan “Ahçı” ibaresi “Aşçı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan “Ahçı” ibareleri “Aşçı” şeklinde ve “ahçı” ibareleri “aşçı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir