Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti

Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti
125×125

Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle bilgisayar işletmeni kadrosuna atanmak için sertifika almak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az bilgisayar kullanımı ile ilgili ders aldığını belgeleme zorunluluğu getirildi.

Ekonomi Bakanlığından:

EKONOMİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2014 tarihli ve 29148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından veya bu Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından ya da yükseköğretim kurumları bünyesindeki eğitim kuruluşlarından bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayar kullanımıyla ilgili ders aldığını belgelemek,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir