DPB’den Avukat Alımları Hakkında Açıklama

DPB’den Avukat Alımları Hakkında Açıklama
125×125

DPB, Danıştay 12. Dairesi 8/02/2018 tarih ve E:20169090. K:2018/528 sayılı iptal kararı sonrası kurumların avukat alımlarının nasıl yapılacağına dair görüş yayınladı.

T.C.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Sayı : 67982825-010.03-E.6490                                       04.10.2018

Konu : KPSS Merkezi Yerleştime Talepleri

DAĞITIMDA KAYITLI YERLERE

Bilindiği üzere. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, yerleştirme yapılacak B Grubu kadro ve pozisyonlar ile bunlara ait nitelikler kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilmekte, söz konusu yerleştirme talepler Başkanlığımızca Nitelik Kod Kılavuzu ve ilgili mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmekte ve yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlar ÖSYM Başkanlığınca KPSS tercih kılavuzları aracılığıyla ilan edilmektedir

Diğer taraftan. 2012 yılında yapılan değişiklikle Genel Yönetmeliğe Ek Madde 6 eklenerek. kamu kurum ve kuruluşlarının hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına özel mevzuatlarında sınav, başvuru, komisyon teşkili ve sınava ilişkin diğer hususlarda düzenleme yaparak merkezi yerleştirme dışında personel alınmasına imkân verilmiştir

Ancak, Danıştay 12. Dairesi 8/02/2018 tarih ve E:20169090. K:2018/528 sayılı kararı ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’in Ek 6. maddesi ile Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğüne ilişkin 2. ve yürütülmesine ilişkin 3 maddelerinin iptaline karar vermiştir.

Söz konusu karar gereğince kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına kurumsal alım yoluyla personel alım imkânı ortadan kaldırıldığı için anılan Genel Yönetmeliğin Ek 6 Maddesine istinaden çıkarılan kurumsal yönetmeliklerin uygulanmasına imkân kalmamıştır. Bu nedenle avukat ve hukuk müşaviri unvanlı personelin alımının merkezi yerleştirme yolu ile yapılması gerekmekte olduğundan hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına alım yapmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarının; Başkanlığımızdan diğer merkezi yerleştirme taleplerinde olduğu gibi talepte bulunması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir