Diş Hekimliği Fakültelerinin Borçlarına Uygulanacak İskonto Oranı Belli Oldu

Diş Hekimliği Fakültelerinin Borçlarına Uygulanacak İskonto Oranı Belli Oldu

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 713

Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri ile diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri döner sermaye işletmelerinin ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 79 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6/2/2019 TARİHLİ VE 713 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Iskonto oranları

MADDE 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 79 uncu maddesi gereğince, Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri ile diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri döner sermaye işletmelerinin 31/10/2018 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 18/1/2019 tarihine kadar olan ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları ekli cetveldeki gibi belirlenmiştir.

(2) Ekli cetvelde yer alan vadenin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde, alıma ilişkin sözleşmelerde yer alan vade tarihi, vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas alınır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.

CETVEL

 Iskonto Oranı (Yüzde)
Vadenin Tekabül EttiğiTıbbi Malzemeİlaç
AyAlınılanAlımları
Aralık 2015 ve öncesi00
Ocak 20160,50
Şubat 201610
Mart 20161,50
Nisan 201620
Mayıs 20162,50
Haziran 201630
Temmuz 20163,50
Ağustos 201640
Eylül 2016|4,50
Ekim 201650
Kasım 20165,50
Aralık 201660
Ocak 20176,750,375
Şubat 20177,50,75
Mart 20178,251,125
Nisan 201791,5
Mayıs 20179,751,875
Haziran 201710,52,25
Temmuz 201711,252,625
Ağustos 2017123
Eylül 201712,753,375
Ekim 201713,53,75
Kasım 201714,254,125
Aralık 2018154,5
Ocak 2018164,875
Şubat 2018175,25
Mart 2018185,625
Nisan 2018196
Mayıs 2018206,375
Haziran 2018216,75
Temmuz 2018227,125
Ağustos 2018237,5
Eylül 2018247,875
Ekim 2018258,25
Kasım 2018268,625
Aralık 2018279
Ocak 2019279

 

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir