Cumhurbaşkanlığı, Üniversitelerin Üst Yönetici Kadrolarına Atama İşlemi İçin Görüş Yayımladı

Cumhurbaşkanlığı, Üniversitelerin Üst Yönetici Kadrolarına Atama İşlemi İçin Görüş Yayımladı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, üniversitelerde üst yönetici kadrolarına atama işlemleri için görüş yayımladı.

TC.

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı : 74073113-010.99-E. 138965

Konu : Atama İşlenilen Hk.

Yükseköğretim kuramlarında genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri ve enstitü sekreterleri kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak hizmet süresine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere. 9/7/2018 tarihli ve 30473 sayılı Resim Gazete’de yayımlanan 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanım Hükmünde Kararname” nin 172 ncı maddesi ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine: “…Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık surenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet sürelen esas alınır.” hükmü eklenmiştir.

Bu itibarla, yükseköğretim kıırumlarında genel sekreter yardımcısı ve daire başkam kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 68 mcı maddesinin (B) bendi çerçevesinde 5 yıllık hizmet süresinin aranması, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri ve enstitü sekreterleri kadrolarına yapılacak atamalarda ise genel hükümler çerçevesinde atama yapılması ve yükseköğretim kurumları arasında uygulama birliğinin sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir