Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama Kararı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama Kararı
125×125

Karar Sayısı : 2018/134

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif ERGİN’in,

Bu suretle boşatacak olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına Prof.Dr. Hasan MANDAL’ın,

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve 278 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür.

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir