Bekar Asgari Ücretlilerinin Üst Vergi Diliminden Dolayı Maaşları Düşmeyecek

Bekar Asgari Ücretlilerinin  Üst Vergi Diliminden Dolayı Maaşları Düşmeyecek
125×125

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşmeleri tamamlandı.İlgili kanun tasarısında yer alan düzenleme ile bekar olan  asgari ücretlilerinin sene sonunda üst vergi dilimine girmeleri nedeniyle maaşlarında yaşanan düşüşün önüne geçilmiş olacak.Kanun tasarısında yer alan düzenleme ilgili tasarının meclis genel kurulunda görüşülüp Cumhurbaşkanınca onaylanması durumunda yürürlüğe girecek.Ancak kanun maddesinde yapılan düzenlemeye bakıldığında kanun tasarısının sadece bekar olarak çalışan asgari ücretlileri kapsadığı görülmekte olup evli eşi çalışmayan veya çocukları olan asgari ücretlilerin kanun maddesinde düzenlemeden yararlanamayacağı görülmektedir.

Kanun tasarısında yer alan düzenleme aşağıda yer almaktadır.

MADDE 6- 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgari ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgari ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi
sonucu oluşan ücreti ifade eder.”

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir