Bedelli Askerlikte Memur,İşçi ve Öğrencilerin İzin Durumu

Bedelli Askerlikte Memur,İşçi ve Öğrencilerin  İzin Durumu

Bedelli Askerlikte Memur,İşçi ve Öğrencilerin İzin Durumu

Bedelli askerlik kanunun yasalaşması ile birlikte binlerce kişi bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için başvuru yaparak askerliğini bedelli olarak yapacaklar.Askerliğini bedelli olarak yapacak olan kişilerden herhangi bir kurumda çalışanların veya üniversite okuyan öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında bedelli askerlik süresince izinlerin nasıl olacağı,bedelli askerlik süresince yıllık izin alarak çalışmış olduğu kurumdan çalışan kişinin maaş almasının mümkün olup olmadığı,üniversite okuyan öğrenciler bedelli askerlikten yararlanmak isterlerse okuldaki devamsızlık durumlarının nasıl olacağı hususlarında yoğunlaşmaktadır.Bu yazımızda bedelli askerlik uygulamasında memur,işçi ve öğrencilerin izin hususlarını değerlendirdikten sonra bedelli askerlik konusu ile ilgili merak edilen diğer konulara da başlıklar halinde değinmeye çalışacağız.

Bedelli Askerlikten Faydalanacak Olan Memurların İzin Hakkı

Bilindiği üzere devlet memuru olarak görev yapanların Devlet Memurları Kanununda yer alan düzenlemelere göre hizmet yıllarına göre kullanacakları yıllık izinleri ile çeşitli durumlarda kullandıkları mazeret izinler bulunmaktadır.Kısa dönem veya uzun dönem askerlik hizmeti için yapacak olan memurlar 657 sayılı kanunda yer alan hükme göre ücretsiz izinli sayılmakta ve askerlik hizmetinin bitiminden itibaren görevlerine başlamaktadırlar.

Konuya ilişkin olarak 657 sayılı yasadaki hüküm “Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.” şeklindedir.

Bedelli askerlikten faydalanacak olanların izinlerine ilişkin bir düzenlemede  bedelli askerlik kanunda yapılmıştır.İlgili kanunda yer alan hüküm “Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar” şeklindedir.

657 sayılı Devlet Memurları kanunda memurların askerlik süresince ücretsiz izinli sayılacağına ilişkin olarak özel bir hüküm olması nedeniyle kanun maddesinde yer alan düzenlemeye göre bedelli askerlikten faydalanmak isteyen memurlara kurumlarınca ücretsiz izin verilecektir.Burada memurların merak etmiş olduğu husus ise yıllık izni olan memurlar bedelli askerlik süresince yıllık izin kullanarak hem askerliği yapıp hemde kurumlarından maaş almaya devam edebilirler mi hususunda oluşmaktadır.Bedelli askerlik kanunda yer alan düzenleme ile memur olarak görev yapanların bedelli askerlik süresince yıllık izin almalarının mümkün  olmadığı kanısındayız.

Bedelli Askerlikten Faydalanacak Olan İşçilerin  İzin Hakkı

Kamu kurumlarında ve özel işyerlerinde çalışan işçilerin izin haklarına ilişkin düzenleme 4857 sayılı kanun ile yapılmıştır.4857 sayılı kanunda , ișçinin ücretli yıllık izin süresinde askerlik görevini yapmasına engel bir hükmün olmadığı görülmektedir.Yıllık izin hakkı olmayan işçilerin bedelli askerlik süresince işyerlerinden ücretsiz izinli sayılması gerektiği ve askerlik sonrası tekrardan işe başlatılması gerektiği,yıllık izin hakkı olan işçilerin ise yıllık izinlerini kullanırken askerliklerini yapabileceklerini düşünmekteyiz.

Bedelli Askerlikten Yararlanacak Olan Öğrencilerin İzin ve Sınav Durumu

YÖK ten yapılan açıklamaya göre geçici 55. madde kapsamında ’21 günlük temel askerlik eğitimi’ maksadıyla silah altına alınacak yükseköğretim öğrencileri temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılacak. Öğrencilere, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilecektir.

Bedelli Askerliğe Gidenlerin Yol İzin Hakkı Varmı 

Askerlik için birliklerine sevk edilen askerlere birliklerinin mesafesine göre yol izni verilmekte ve ilgili izin süreleri askerlerin askerliğinden sayılmaktadır. Bedelli askerlerin gidecekleri birliklere göre, yol izni hakkı bulunmaktadır.Bedelli askerlere verilen bu yol izni 21 günlük askerlik süresinden düşülmelidir.

Bedelli Askerlik Bittikten Sonra Ne Zaman İşe Başlanmalı?

Bedelli askerlik süresi bittikten sonra  işçilerin izin bitim tarihinden itibaren işe başlamaları gerekmektedir.İşe başlamayan işçiler hakkında işverenin devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesini fesih hakkı bulunmaktadır.

Memurun askerlik hizmetini bitirdikten sonra hangi süre zarfı içinde göreve başlayacağı  657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer almaktadır.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83. maddesine göre askerlik görevinden terhis olan memurlar terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde tekrardan göreve başlamak için idarelerine yazılı olarak başvurmak zorundadır.Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre idarelerde ilgili memurları başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde memurları göreve başlatmak zorundadırlar. Kurumların personelleri göreve başlatıp başlatmama konusunda insiyatifi bulunmamaktadır. Mutlak surette başlatmak zorundadırlar

Bedelli Askerlik Bedeli Taksitle Ödenebilir mi?

Bedelli askerliğe ilişkin yapılan düzenlemede bedelli askerlik bedeline ilişkin “15.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri ”   hükmüne yer verilmiş olup bedelli askerlik ücretinin tek seferde peşin olarak ödenmesi öngörülmüştür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir