Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

125×125

Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle denetim elemanı sıfatına haiz olanlardan genel müdür ve üstü görevde bulunan veya bulunmuş olanların teftiş kurulu başkanı olarak atanmasına imkan tanındı.

Yönetmeliğin önceki halinde yer alan Başbakanlık müfettişleri ile daha önce Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Başbakanlık Müfettişliği yapmış olanların teftiş kurulu başkanı olarak atanmasına ilişkin düzenlemede ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Başbakanlıktan:

BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15.06.1993 tarihli ve 21608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde yer alan “müfettiş yardımcılığı”, “müfettiş”, “Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı olarak” ibareleri; sırasıyla “denetim elemanı yardımcılığı”, “denetim elemanı”, “Genel Müdür ve üstü düzeylerde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir