Bankaların Aldığı Hesap İşletim Ücretlerinin Geri Alınabileceği Hk Bakanlık Duyurusu

Bankaların Aldığı Hesap İşletim Ücretlerinin Geri Alınabileceği Hk Bakanlık Duyurusu
125×125
Ticaret Bakanlığı İnternet sitesinde yapılan duyuruya göre bankalarca müşterilerinden alınan hesap işletim ücretlerinin yasal olmadığı,hesabından hesap işletim ücreti kesilen banka müşterilerinin öncelikle bankalarına başvuru yapmalarını ve hesaplarından kesilen hesap işletim ücretlerini talep etmeleri,bankaların hesap işletim ücretlerini iade etmemesi halinde ise Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılması gerektiği bildirildi.
Hesap İşletim Ücretleri Hakkında Ticaret Bakanlığı Duyurusu

Tüketicilerden alınabilecek hesap işletim ücretine ilişkin olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenleme yapılmıştır.
Yönetmeliğin 13’üncü maddesi 1’inci fıkrasında bu ücretin finansal tüketicinin hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında ilgili kuruluşun belirlediği dönemlerde tahakkuk ve tahsil edilebileceği belirtilmiştir.

          Hesap İşletim Ücretinin iptali istemiyle Danıştay 15. Dairesinde açılan davada, 06/02/2018 tarihli karar ile hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında hesap işletim ücreti tahakkuk ettirilmesine ilişkin düzenlemenin 6502 sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmesinedeniyle oybirliği ile iptaline karar verilmiştir.

Bu kapsamda, iptal kararları hukuki işlemi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırdığından Finansal Tüketicilerden Alınacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile tahsil edilebileceği hüküm altına alınan “Hesap İşletim Ücreti” nin yasal dayanağı ortadan kalkmış olup, tahsil edilen söz konusu ücretin iadesine ilişkin olarak, tüketicilerimizin;

  • Öncelikle ücreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmaları,
  • Ücretin iade edilmemesi durumunda ispatlayıcı bilgi ve belgeler (dekont ve hesap ekstrası örnekleri vb.) ile uyuşmazlık konusunun değeri dikkate alınarak (2018 yılı için 6.860 TL’ye kadar) Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru dilekçesi ile şahsen, avukat marifetiyle veya e-devlet üzerinden https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr  adresli internet sitesinden müracaatta bulunmaları

          mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, geçmişe dönük bu ücretlerin iadelerinin sağlanması adına farklı iletişim kanallarından (kısa mesaj, telefon, e-posta vb.) tüketicilerimize ulaşarak danışmanlık hizmeti verilebileceği,  tüketici hakem heyetlerinde dosya açılmasına aracı olunabileceğine ilişkin taleplere itibar edilmemesi, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması, nüfus cüzdanı, kredi kartı ve adres bilgileri gibi kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerekmektedir. Bu tür durumlarla karşılaşan tüketicilerimizin konuyu Bakanlığımıza, emniyet birimlerine ve savcılıklara bildirmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir