Bakanlıkta Görevlendirilecek Öğretmenlere Kaç Saat Ek Ders Ödenecek?

Bakanlıkta Görevlendirilecek Öğretmenlere Kaç Saat Ek Ders Ödenecek?
125×125

Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlık merkez birimlerine görevlendirilecek öğretmelere 27 saat ek ders ücreti ödenmesi yönünde görüş yayımladı.

T.C

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 76592376-900-E.3854526                                                                                    22.02.2019
Konu : Görevlendirme öğretmenlerin
Ek Ders Saatleri Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Karan.

b) Personel Genel Müdürlüğünün 08.02.2019 tarihli ve 2845997 sayılı Makam Onayı.

c) Bakanlık Makamının 20.02.2019 tarihli ve 3703498 sayılı Makam Onayı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 16’ııcı maddesi ek 3’ünçü fıkrasına istinaden; Genel Müdürlüğümüzde görevlendirilen öğretmenlerin kararnameleri, Personel Genel Müdürlüğünün İlgi (b) Makam Onayı ile “Soru hazırlamak ve değerlendirme yapmak üzere görevlendirilmiştir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Yukarıda anılan Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre her yıl yeniden onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, görevlendirme onayına adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi yazılarak Genel Müdürlüğümüzde görevlendirilen öğretmenlerin 27 saat ek ders ücreti almaları Bakanlık Makamının İlgi (c) Onayı ile uygun görülmüştür.

Genel Müdürlüğünüz/Valiliğinize bağlı kurumlarda görev yaparken Genel Müdürlüğümüzde görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretlerinin İlgi (c) Makam Onayı tarihinden itibaren haftalık 27 saat üzerinden hesaplanarak ödenmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Dr. Sadri ŞEN SOY

Bakan a.

Genel Müdür

1-                İlgi (c) Makam Onayı

2-                Görevli Öğretmen Listesi

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir