Ataması Yapılan Sözleşmeli Öğretmenlerden İstenen Belgeler

Ataması Yapılan Sözleşmeli Öğretmenlerden İstenen Belgeler
125×125

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN DUYURU

20.000 Sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atamalar 24/07/2018 tarihinde sonuçlandırılmıştır. Sözleşmeli Öğretmenliğe Atama Duyurusu çerçevesinde ataması yapılan öğretmen adayları 10 Ağustos 2018 tarihine kadar atandıkları illere;

a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneğini,

b)Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneğini,

c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesini,

ç) Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneğini (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.)

d) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesini,

e) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

f)  Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

g) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneğini,

ğ) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunu,

h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (Ek-1)

teslim edeceklerdir.

Belgelerini teslim eden adayların, atandıkları illerin valiliklerince yapılacak olan güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasından sonra 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılarak görevlerine başlayabileceklerdir.

Personel Genel Müdürlüğü

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

ADI VE SOYADI FOTOĞRAF
İKAMETGÂH (MERNİS) ADRESİ 
HALEN OTURMA ADRESİ 
3-ÖGRENİM DURUMU ……………………………………………………………………………………………………………….  TARIHTEN-TARIHE

(EN SON BİTİRDİĞİ ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL-OKULUN ADI VE YERİ) …………………. /…..

 

4-AİLEYE DAİR BİLGİLER

 SOYADI-ADIDOĞUM YERİ VE TARİHİUYRUĞUYAŞAYALARIN ADRESİ
Babasının    
Annesinin    
Eşinin    
Kardeşlerinin (18 Yaşından Büyük Olanlar)    
    
    
    

 

5-EN SON ÇALIŞTIĞINIZ YER:

İŞİN ÇEŞİDİTARİHTEN-TARİHEİŞVERENİN ADRESİAYRILIŞ NEDENİ
    

6-HAKKINIZDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKÛMİYET KARARI VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA DAVASI BULUNUP-BULUNMADIĞI.

VAR:       □                                                                           YOK:         □

 

 

Yukarıdaki Bilgilerin Doğru Olduğunu Bildiririm.                                                        Tarih ve İmza

T.C.KİMLİK NO KÖYÜ 
SOYADI CİLT NO 
ADI SIRA NO 
BABA ADI AİLE SIRA NO 
ANA ADI VERİLİŞ SEBEBİ 
DOĞUM YERİ VERİLİŞ TARİHİ 
DOĞUM TARİHİ SERİ NOSU 
MEDENİ HALİ KAYITLI OLDUĞU NÜFUS İDARESİ:
UYRUĞU 
DİNİ ASKERLİK HİZMETİ 
İLİ a)Başlama Tarihi 
İLÇESİ b)Terhis Tarihi 
MAHALLESİ CEZALAR 

 

NÜFUS CÜZDAN SURETİ

NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN

SOYADI________ ADI________ GÖREVİ_____ İMZA            MÜHÜR_____ TARİH

  • BU FORM DAKTİLO VEYA BİLGİSAYAR İLE DOLDURULACAK, ANLAMSIZ KISALTMALAR YAPILMAYACAKTIR.
  • Kardeş sayısı için ayrılan bölümün yetersiz olması durumunda satır eklemek suretiyle ilave yapılabilir.
  • Formun birden fazla sayfaya taşması durumunda sayfaların alt kısmı ilgili tarafından paraflanarak onaylanacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir