Askerde Olanlar Bedelli Askerlikten Faydalanamayacak

Askerde Olanlar Bedelli Askerlikten Faydalanamayacak
125×125

2018 yılında uygulanacak olan Bedelli askerliğe ilişkin kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu.Meclis başkanlığına sunulan teklife göre bedelli askerlikten faydalanacak olanlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.Yapılan düzenleme ile bedelli askerlik ücreti 15.000 TL ve yaş sınırı 25 yaş olarak belirlendi.Şu an fiilen askerlik yapan ve bedelli askerlik için yaş şartı tutanların bedelli askerlikten faydalanıp faydalanmayacağı askerlik görevini yerine getirenler arasında merak konusu olmaktadır.

Yapılan düzenleme kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte fiili askerlik hizmetine başlamayanları kapsamakta olup şu an fiilen askerlik hizmetini yerine getirmek için askerde olanları kapsamamaktadır.Daha önceki yıllarda yapılan bedelli askerlik uygulamalarında da aynı yönde düzenleme yapılmıştır.

MADDE 2- 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 55- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan 1076 sayılı Kanun ile bu Kanuna tabi yükümlüler; istekleri halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları, 15.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri halinde birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

2014 Yılında yapılan düzenleme 

“GEÇİCİ MADDE 52 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiilî askerlik hizmetine başlamamış…… hükmüne yer verilmiştir.

2011 Yılında Yapılan Düzenleme 

GEÇİCİ MADDE 46- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış,hükmüne yer verilmiştir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir