Aile Bakanlığından Ek Ders Karşılığı Görevlendirilen Personele İlişkin Yazı

Aile Bakanlığından Ek Ders Karşılığı Görevlendirilen Personele İlişkin Yazı
125×125

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, birimlerine gönderdiği yazı ile ek ders karşılığı görevlendirilen personelin  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar kapsamında ilgili idare tarafından hazırlanan eğitim programı çerçevesinde görevlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 63896206-000-E.20956 20/02/2018
Konu : Ek Ders Karşılığı Görevlendirilen Personeller Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası (d) bendi kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen personeller BİMER, CİMER, Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu ve İş Teftiş Kurullarına başvuru yöntemlerini kullanarak mütemadiyen istek ve şikayette bulunmaktadırlar. Söz konusu başvurularda Esaslarda bahsi geçen ek ders görevini yerine getirmediklerini, Bakanlığımız hizmet birimlerinde görev yapan meslek elemanları gibi asıl işi yaptıklarını, aynı belgeleri imzaladıklarını ve sahada vatandaşların evlerine ziyaret gerçekleştirerek sosyal inceleme raporu düzenlediklerini ifade etmektedirler.

Bilindiği üzere, 24/04/2015 tarihli ve 29336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların “Ücretle okutulacak ders saati sayısı ve ek ders ücreti” başlıklı 7 nci maddesinde: ” Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri ile hizmet alanlara yönelik psiko-sosyal destek programı, beden eğitimi ve spor çalışmaları ile müsabaka, kamp, izcilik, müzik, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda ücretli ders görevi alacak olan eğitim görevlilerinden;…
d)Resmi görev bulunmayanlara haftada (35) saate, kadar ek ders görevi verilebilir.” yer alan maddesine istinaden ek ders karşılığı personel görevlendirilmektedir.

Bu bağlamda kuruluşlarımızın cezai işlem ile karşı karşıyakalmaması için söz konusu personellerin mezkür Esaslar kapsamında idarenizce hazırlanan eğitim programı çerçevesinde görevlendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir