Adalet Bakanlığı Memur Atama Yönetmeliği Değişti

Adalet Bakanlığı Memur Atama Yönetmeliği Değişti

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği değişti. Yönetmeliğin “sözlü sınav” başlıklı 14 üncü maddesinde yapılan değişiklikle infaz koruma memurluğu alımı için yapılacak sözlü sınava, merkezi i sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağrılacak.

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “, infaz ve koruma memuru” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “on” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir