8 Temmuz 2018 Tarihli Atama Kararları

8 Temmuz 2018 Tarihli Atama Kararları
125×125

Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2018/419

1.  Başbakanlık Müşaviri Abdulrahman ILHAN’m başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Başbakan yürütür.

Karar Sayısı : 2018/136

1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Abdullah YAVAŞ’m yeniden atanması, 1211 sayılı Kanunun 22/A maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı :2018/345

1. Adli Tıp Kurumu:

– Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ali Ulvi ÇALIK’m,

– Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıktan Üyeliğine Uzm. Dr. Özlem Saniye İÇMELİ’nin,

– Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Serdar ÖZDİL’in,

– Altıncı Adli Tıp ihtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ebru YILMAZ’m,

atanmaları;

– Başkan Yardımcılığına, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa OKUDAN’ın,

– Birinci Adli Tıp ihtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Aydın AYDOSELİ’nin,

– Üçüncü Adli Tıp ihtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, Sağlık BilimlerT.Üniversiteşi İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uyguİasria ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr, Ömer ÇELİK’in,

– Altıncı Adlı Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’Uzman Tabip kadrosunda olup Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde görevli Doç. Dr. Şenol TURAN’ın,

– Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif İNANICI’nın,

– Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim.Üyesi Prof. Dr. Rıza MADAZLI’nın,

– Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğretim Üyesi Prof,Dr, Fehmi MERCANOĞLU’nun,

görevlendirilmeleri:

2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Adalet Bakanı Yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir