7 Temmuz 2018 Tarihli Atama Kararları

7 Temmuz 2018 Tarihli Atama Kararları
125×125

ATAMA KARARLARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/416

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına Selim ÇELENK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/276

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliğine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Naciye TAŞKESEN, Tayfur Ali TUNÇSAN, Elif MUTLU, Murat SOFTA, Emre DAL, Ömer Faruk ŞAHİN ile Mert KARAGÜL’ün atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/86

1 – Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Elazığ 8 inci Bölge Müdürlüğüne Ahmet GÜLŞEN’in atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir