4 Temmuz 2018 Tarihli Atama Kararları

4 Temmuz 2018 Tarihli Atama Kararları
125×125

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/341

-1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Başmüfettişliklerine, Başbakanlık Müfettişleri Haşan Basri CAN, Murat Selim AYDEMİR ve Ufuk ÜNLÜ’nün;

-5 inci dereceli kadrolu Başbakanlık Müfettişliklerine Başbakanlık Müfettiş Yardımcıları, Yusuf Erkan ÖZÇELİK, Seyfettin METİN, Halil KABADAYI, Enes MERMERCİve Habibe DEMİRBAŞ’ın;

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36/A-ll, 45, 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Başbakan yürütür.

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/401

1  – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +4800 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Başkanlığına Turan KONAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 3056 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2  – Bu Kararı Başbakan yürütür.

Karar Sayısı : 2018/343

1 – Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcılığına Deniz YILMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2018/344

1- Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Hazine Başkontrolörlüğüne Hazine Kontrolörü Ekrem ALBAYRAK’ın. atanması 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi gereğince uygun görülmüştür,

2-Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/397

1-   Açık bulunan însan Hakları Dairesi Başkanlığına, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkam (42183) Hacı Ali AÇIKGÜL’ün atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/346

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Mehmet SERTPOLAT’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Karar Sayısı : 2018/347

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Abdullah NEŞELİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/348

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Suat KENÇ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/349

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Osman SAĞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-     Bu Karan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/350

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Mustafa ÖZAŞIK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/351

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına İsmail ERTÜZÜN’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

03/07/2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/352

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine Şükran DOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ıncı maddeleri ile 4904 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereği uygun görülmüştür.

2-  Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/354

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Ali AYBEY’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Karan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/360

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu-ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Emrah UZAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 mcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/390

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığına, Hami AKSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 nci ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/290

1.Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcıları Ömer SEZGİN, Abdurrahman MURAT ve Tuğrul ALPER ile Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa ÖZDİNGİŞ ve Muammer BULUT’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınmaları, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/292

1.Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Fehmi OKUMUŞ’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/323

1-   Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Rasim KUTLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 245 T sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.   Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Karar Sayısı : 2018/332

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine,. Tasfiye Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet METİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,

2-Bu karan Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/364

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kooperatifçilik Genel Mildür Yardımcılığına, Ekrem Alper BOZKURT’un atanması, 657 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.   Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/365

1- Açık bulunan 1. inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Rıza Mehmet KORKMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.   Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Karar Sayısı : 2018/366

1-   Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Gümrükler Genel Müdürlüğüne, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa GÜMÜŞ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-   Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakam yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/367

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına, Hakan ÇALIŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.   Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Karar Sayısı : 2018/368

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İmdat ERSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59. ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.   Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/375

1. Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Özcan BUDAK’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

2.   Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/379

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Güsamettin ERDOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/380

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Dr. Öner GÜNER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı. Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.  Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

Karar Sayısı : 2018/382

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Denetim Hizmetleri Başkanlığına Aydın SARI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir