3600 Ek Gösterge Verilince Daha Önce Emekli Olanlara Ek İkramiye Verilirmi?

3600 Ek Gösterge Verilince Daha Önce Emekli Olanlara Ek İkramiye Verilirmi?
125×125

Bilindiği üzere seçimlerden önce polis,hemşire ve yönetici kadrolarında bulunanların ek göstergesinin 3600 e yükseltileceği yetkililerce  beyan edilmişti.Seçimlerin tamamlanmasından sonra 3600 ek gösterge verileceği söylenen meslek mensupları 3600 ek göstergenin ne zaman verileceğini merakla beklemektedirler.3600 ek gösterge verilecek olan meslek mensuplarının merak etmiş oldukları konuları başlıklar halinde sıralamak gerekirse 3600 ek gösterge artışının emekli maaşlarına ve emekli ikramiyelerine nasıl yansıyacağı,daha önceki yıllarda emekli olanların emekli maaşlarında herhangi bir artış olup olmayacağı ve daha önce emekli olanlara ek gösterge artışından dolayı ek emekli ikramiyesi ödenip ödenmeyeceği hususlarında yoğunlaşmaktadır.İlgili hususları başlıklar halinde açıklamaya çalışalım.
3600 Ek Göstergeden Emekli Olmanın Emekli Maaşına ve İkramiyesine Etkisi Nedir?

Ek göstergesi 2200 ve 3000 iken ek göstergesi 3600 e yükselecek olanların ek gösterge artışı durumunda emekli ikramiye ve maaşında nasıl bir değişiklik olacağı aşağıda yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

2018 Temmuz Katsayılarına Göre 2200 Ek Gösterge İle 3600 Ek Göstergeye Göre Emekli Maaş ve İkramiye Farkı

Tablodan da anlaşılacağı üzere 25 yıl üzerinden yapılan hesaplama örnek alınırsa 2200 ek göstergeden emekli olan bir memur ile 3600 ek göstergeden emekli olan bir memurun 2018 Temmuz Rakamlarına göre emekli maaşında 653,16 TL emekli ikramiyesinde ise 20.934,35 TL fark oluşmaktadır.

 

2018 Temmuz Katsayılarına Göre 3000 Ek Gösterge İle 3600 Ek Göstergeye Göre Emekli Maaş ve İkramiye Farkı

Tablodan da anlaşılacağı üzere 25 yıl üzerinden yapılan hesaplama örnek alınırsa 3000 ek göstergeden emekli olan bir memur ile 3600 ek göstergeden emekli olan bir memurun 2018 Temmuz Rakamlarına göre emekli maaşında 579,66 TL emekli ikramiyesinde ise 18.575,55  TL fark oluşmaktadır.

Derece KademeHizmet Yılı 

Kıdem Yılı 

İkramiye Yılı 2200 Göstergeye Göre

Alınacak Maaş İkramiye

3000 Göstergeye Göre

Alınacak Maaş İkramiye

3600

Göstergeye

Göre

Alınacak

Maaş

İkramiye

1/425-25252,569.17

82,345.34

2,642.77

84,704.14

3,222.33

103,279.69

1/430-25302,740.45

98,814.41

2,818.95

101,644.97

3,437.15

123,935.63

1/435-25352,911.73

115,283.47

2,995.14

118,585.79

3,651.97

144,591.56

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 3600 ek göstergeden emekli olmanın memurların hem emekli aylıkları hemde emekli ikramiyeleri açısından büyük fark oluşmaktadır.

Daha Önce Emekli Olanların  Ek Gösterge Artışı Sonrası Emekli Maaşları Artar mı?

Daha önce 2200 ve 3000 Ek göstergeden emekli olanların emekli oldukları mesleklere ilişkin herhangi bir ek gösterge artışı söz konusu olursa bu durumda olanların emekli maaşları yeni ek göstergeye göre ödenmek zorundadır.Konuya ilişkin yasal düzenleme 5510 sayılı kanunun geçici 4. maddesi ile yapılmıştır.

5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde  “5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır. “ hükmü yer almaktadır

İlgili hükme göre yukarıda yer alan tablodan örnek vermek gerekirse 2200 ek göstergeden emekli olup 2,569.17 TL maaş alan bir emeklinin emekli olduğu unvanın ek göstergesi 3600 e yükseldiğinde emekli maaşı 3,222.33 TL ye yükseltilecektir.

Daha Önce Emekli Olanlara  Ek Gösterge Artışı Sonrası Fark Emekli İkramiyesi Ödenir mi?

Daha önce emekli olanların emekli maaşlarında ek gösterge artışına göre artış yapılacağı kanunla düzenlenmişken daha önce emekli olanlara yeni ek göstergeye göre ek ikramiye ödenmesi yönünde bir düzenleme yapılmamıştır.Bu nedenle daha önce düşük ek göstergeden emekli olanlar ek gösterge artışı ile maaşları artarken ek gösterge farkından dolayı ek bir ikramiye alamayacaklardır.Bu nedenle ek gösterge artışından önce emekli olacaklar ile ek gösterge artışı sonrasında emekli olacakların emekli ikramiyesi arasında 20.000 TL ye yakın bir fark olacaktır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir