31 Mart Mahalli İdareler Seçimi Sandık Başkan ve Üyesi Ücretleri

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi Sandık Başkan ve Üyesi Ücretleri
125×125

Seçim Ücret 2019

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi Sandık Başkan ve Üyesi Ücretleri

YSK 08.03.2019 tarih ve 1435 sayılı kararı ile sandık başkanı ve sandık kurulu üyelerine ödenecek olan gündelik miktarlarını arttırarak ücretlerde artışa gitti. Buna göre ilgili kararda göre seçimde görev alacaklara aşağıdaki gündelikler ödenecektir.

7) Sandık kurullarına yapılacak ödemeler
a) Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına 4 (dört),          4*124= 496 TL
b) Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına 3 (üç),       3*124=372 TL
c) Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye 3 (üç),         3*115=345 TL
ç) Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye 2 (iki),   2*115=230 TL
d) Siyasi parti üyelerine 1 (bir),
gündelik ödenir.
Gerektiğinde siyasi partili üye yerine yazılan seçmen üyelere 1 (bir) gündelik ödenir

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Yüksek Seçim Kurulunda Görev Alacaklara Ödenecek Ücretler 

 Başkan ve Üyeler 261,00
 Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu 130,00
Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı)
 İkinci Derecede Sorumlu Görevliler
(Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü
Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, 126,00
Mali Hizmetler Uzmanı,)
 Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler
(Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00
 Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler
(Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı 121,00
Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru)
 Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00
 Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00
 Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde İl ve İlçe Seçim  Kurulunda Görev Alacaklara Ödenecek Ücretler 

 Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00
 İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00
 Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00
 Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00
 Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00
 Askı Yeri Görevlileri 110,00
 Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00
 Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00
 Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Sandık Kurulunda Görev Alacaklara Ödenecek Ücretler 

– Başkan 124,00
– Üye 115,00

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Bina Sorumlularına  Ödenecek Ücretler 

– BİNA SORUMLULARI 124,00

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir