3 Mayıs 2019 Tarihli Atama Kararları

3 Mayıs 2019 Tarihli Atama Kararları

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2019/100

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin KÜÇÜK, İbrahim NOGMAN, Abdullah Refik ACAR, Musa COŞKUN ve Osman İYİŞENYÜREK atanmıştır.

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2019/101

Diyanet İşleri Başkanlığında, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Malatya İl Müftüsü Ümit ÇİMEN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Malatya İl Müftülüğüne Veysel IŞILDAR atanmıştır.

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2019/102

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet UYGUN atanmıştır.

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2019/103

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Faruk DÜZCAN, Muzaffer Barış MORGÜL ve Salih KILIÇ atanmıştır.

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2019/104

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kemal YÜKSEK atanmıştır.

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2019/105

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına, 6339 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma”nm 5 inci maddesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğünün 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin ALTUN atanmıştır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir