29 Mart 2018 Tarihli Atama Kararları

29 Mart 2018 Tarihli Atama Kararları
125×125

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına ait atama kararları yayımlandı.

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2018/87

1-Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Hazine Başkontrolörlüklerine Hazine Kontrolörleri Abdullah ÖZTÜRK, Mehmet YENER, Yalçın AY ve Neslihan YIKILMAZ’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 63/B ve 76 ncı maddeleri ile 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi gereğince  uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/89

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Muzaffer AKÇAM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi İle 2451. sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/27

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türk Patent ve Kurumu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet DUYAR’ın atanması, 5000 sayılı Kanunun 5, 9 ve 23 üncü maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/28

1– Açık bulunan 6 net derece kadrolu Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Hüseyin GÖKÇE, Emrah YILDIRIM, Ulaş KIRLI, Çağrı BÜYÜK, Nesimi ÜSTÜN, Baybars YEMLİHA, Ferhat MİŞE, Yağmur Venüs TOPRAK ve Onur BAYRAK’ ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36-A/11, 45, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/90

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Nurhan KARTAL’ın atanması, 657 sayılı Kamımın 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,
2- Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakam yürütür,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/91

 1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Halit ERGİN’in  atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu Karan Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/92

1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Denizli Bölge Müdürlüğüne Süleyman öZEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2-Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/31

 1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcılığına, Yeşim KEBAPCIOĞLU’nun atanaması 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.                                                             .
2- Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/93

1- Açık bulanan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Melihhan BİLGİN’in atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür

2-Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/46

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Şanlıurfa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Murat ÇAKMAKLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2-Bu Karan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/48

1-Açık bulunan 1. inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Muhammet Ali TEKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 saydı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,

2-Bu Kararı Gıda, Tarım. ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/49

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Ümit ORTAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,

2-Bu. Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/50

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Niğde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Asım BAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kânunun 71 ve 76 acı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2-Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/51

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğüne, Seyfettin ÇETİNER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/94

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Muştala YAŞAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 acı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Karan Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/56

 1-Açık bulunan i inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli 1.Hukuk Müşavirliğine Ahmet Nuri EKİCİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kamum 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,
2-Bu Kararı Kültür ye Turizm Bakanı yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/58

1-Açık bulunan 1. inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Bülent ÖZTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanonun 2 ne! maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür,

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir