25 Mayıs 2018 Tarihine Ait Atama Kararları

125×125

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2018/298

1.    Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kumlu Üyeliğine, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz TUNA’nın tekrar atanması, 6015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.  Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/228

1-                   Adalet Müfettişliğine, İstanbul Anadolu Hâkimi (38729) Fatih TAŞ’ın,

Adalet Müfettişliğine, Mersin Hâkimi (120820) Ahmet Uğur DOLUDENİZ’in,

Adalet Müfettişliğine, Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi Başkam (120827) Sezgin KURUYAMAÇ’m, Adalet Müfettişliğine, Aydın Hâkimi (122222) Esra DOKUR’un,

Adalet Müfettişliğine, Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (122253) Mustafa YILDIZ’ın, Adalet Müfettişliğine, Bakanlık İç Denetçisi (124686) Bayram Ali KESİMAL’ın,

Adalet Müfettişliğine, Batman Hâkimi (125223) Ata Serdar DUMLUPINAR’ın,

Adalet Müfettişliğine, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı (125471) Yusuf DURGUT’un Adalet Müfettişliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı (125630) Ersoy ALTINTAŞ’ın,

Adalet Müfettişliğine, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı (137282) Mustafa Birgün ŞENEL’in, Adalet Müfettişliğine, İstanbul Hâkimi (139826) Muammer YURTSEVER’in,

Adalet Müfettişliğine, Kahramanmaraş Hâkimi (151397) Mikail TORUN’un,

Adalet Müfettişliğine, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı (151428) Muhammet YAĞCI’nm,

Adalet Müfettişliğine, Diyarbakır Hâkimi (151452) Ömer CEYHAN’ın,

Adalet Müfettişliğine, Malatya Cumhuriyet Savcısı (153299) Çağlar KÖSE’nin,

Adalet Müfettişliğine, İskenderun Hâkimi (165590) Ahmet Hamdi KASAPOĞLU’nun,

Adalet Müfettişliğine, Mardin Hâkimi (165955) İbrahim Serkan KILIÇ’ın,

Adalet Müfettişliğine, Karaman Hâkimi (174446) Zafer KANDEMİR’in,

Adalet Müfettişliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi (174504) Mehmet Anıl ARSLANOĞLU’nun,

Adalet Müfettişliğine, Akyazı Hâkimi (174511) Hakan ERKCAN’ın,

Adalet Müfettişliğine, Van Cumhuriyet Savcısı (174565) Hayri Erdinç ERTÜRK’ün,

Adalet Müfettişliğine, Borçka Cumhuriyet Savcısı (174675) Emrah ÖZSOY’un,

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2-  Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/248

1-  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ramazan KUTLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/304

1-Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Yahya Kemal ER’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir