24 Haziranda Yeni Seçilecek Milletvekilleri Ne Kadar Maaş Alacak?

24 Haziranda Yeni Seçilecek Milletvekilleri Ne Kadar Maaş Alacak?
125×125

24 Haziran 2018 tarihinde Milletvekili seçimlerinin yapılacak olması ve bu seçimle birlikte Milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkacak olması, Milletvekillerinin ne kadar maaş aldıkları konusunun da sıklıkla konuşulmasına neden oluyor.

Milletvekili maaşı

3761 sayılı “Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk Ve Emekliliklerine Dair Kanun”, Milletvekillerine yapılacak ödemeleri de belirlemiştir.

Kanunda yer alan belirlemeye göre; Milletvekillerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktar kadar olmakta, en yüksek Devlet memuruna yapılan ödemelerden gelir vergisine tabi olmayanlar, Milletvekillerine yapılan ödemelerde de gelir vergisine tabi tutulmamaktadır. Milletvekillerine, aylık ödenek tutarlarının yarısı kadar da her ay yolluk ödenmektedir. illetvekilleri ayrıca, en yüksek Devlet memurunun yararlanmakta olduğu diğer mali ve sosyal haklardan da yararlanmaktadırlar.

En yüksek Devlet memuruna, ilgili mevzuatı çerçevesinde;

**56.400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret,

**Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ücret tutarında ikramiye,

**Özel hizmet tazminatı,

**Makam tazminatı ödemesinin yarısı,

**Fazla çalışma ücreti

ödendiğinden, Milletvekillerinin aylık ve yollukları da bu ödemeler esas alınarak hesaplanmaktadır.

2018 yılının ilk yarısında milletvekili maaşı

a-Aylık ödenek miktarı:

En yüksek Devlet memurunun aylık ödemesi aşağıdaki kalemlerden ve tutarlardan oluştuğundan, Milletvekiline de bu tutarlarda aylık ödenek verilmektedir.

(bekar/eşi çalışan ve çocuksuz olan, 25 yıl ve daha fazla hizmeti olan, 2008 tarihinden önce T.C.Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve başlamış olan, gelir vergisi dilimi %15 olan)

En yüksek Devlet memuruna yapılan ödemelerBrüt MiktarEmekli KeseneğiGelir VergisiDamga VergisiNet Ödeme
Sözleşme ücreti6.122,22800,28798,2946,474.477,18
İkramiye ödemesinden bir aylık ücrete düşen pay3.061,11459,1723,232.578,71
Fazla çalışma ücreti360,932,74358,19
Makam tazminatı ödemesinin yarısı814,136,18807,95
Özel Hizmet Tazminatı3.557,7327,003.530,73
Asgari Geçim İndirimi152,20
TOPLAM13.916,12800,281.257,46105,6211.904,96

b-Yolluk miktarı:

Milletvekillerine, aylık ödenek tutarlarının yarısı kadar da yolluk ödenmektedir.

En yüksek Devlet memuruna yapılan ödemelerin yarısıBrüt MiktarEmekli KeseneğiGelir VergisiDamga VergisiNet Ödeme
Sözleşme ücreti3.061,11459,1723,232.578,71
İkramiye ödemesinden bir aylık ücrete düşen pay1.530,56229,5811,621.289,35
Fazla çalışma ücreti180,471,37179,10
Makam tazminatı407,073,09403,98
Özel Hizmet Tazminatı1.778,8713,501.765,36
TOPLAM6.958,08688,7552,816.216,50

c-Toplam aylık net ödeme:

Milletvekillerine yapılan aylık ödemenin miktarı, hizmet sürelerine, eş ve çocuk durumlarına, bulundukları gelir vergisi dilimine ve T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olup olmamalarına bağlı olarak değişmektedir.

Bekar (veya eşi çalışan) ve çocuk yardımından yararlanmayan, 25 yıl ve daha fazla hizmeti olan, 1 Ekim 2008 tarihinden önce T.C.Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve başlamış olan bir Milletvekiline, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ve %15 gelir vergisi diliminde yapılan aylık ödemenin net miktarı şöyle olmaktadır:

Aylık net ödenek              : 11.904,96 TL.

Aylık net yolluk                :    6.216,50 TL.

Aylık toplam net ödeme  : 18.121,46 TL.

Ayrıca, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerin ardından göreve başlayacak olan Milletvekillerinin aylık net maaşı, 1 Temmuz tarihinden geçerli olacak maaş zammı ile birlikte yaklaşık 19.000 TL olacak.  Milletvekillerinin eşlerinin çalışmıyor olması veya aile yardımına müstahak çocuklarının bulunması durumunda, aylık net maaşları burada belirtilen tutardan daha yüksek olacak.

Öte yandan, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra göreve başlayanlara yapılan aylık net ödeme miktarı, sosyal güvenlik prim hesabının farklı olmasından dolayı, söz konusu tarihten önce göreve başlamış olanlara göre biraz daha farklı olabilmektedir.

memurunyeri

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir