24 Haziran Seçimde Görev Verilen Sandık Başkanı ve Üyeler Göreve Gitmek Zorunda mı?

24 Haziran Seçimde Görev Verilen Sandık Başkanı ve Üyeler Göreve Gitmek Zorunda mı?
125×125

24 Haziran Seçimlerinde seçimlerde kurulacak olan sandıklarda sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi olarak görev yapacakların seçimleri 298 sayılı seçim kanununun 22. ve 23. maddelerine göre yapılmaktadır.İlgili kanun gereği sandık başkanı ve sandık kurulu üyelerinin seçim günü verilen görev yerine gitmemeleri durumunda adli para cezası ödemek zorunda kalabilirler.Konuya ilişkin olarak 298 sayılı Seçim kanununun  Kurul üyelerinin göreve gelmemesi başlıklı 136. maddesinde “Kurullara seçildiği halde haklı sebep olmaksızın vazifesi başına gelmeyenler elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini haklı bir sebep olmaksızın terk edenler, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere seçimlerde görev verilen sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyelerinin herhangi bir mazeret veya haklı bir neden olmaksızın seçim günü görev yerlerine gitmemeleri durumunda elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaklardır.

Seçim günü göreve gitmeyen sandık kurulu başkan ve üyeleri ancak göreve gitmeme durumlarını haklı bir nedene dayandırabilirse bu cezaları ödemekten kurtulacaklardır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir