23 Haziran 2018 Tarihli Atama Kararları

23 Haziran 2018 Tarihli Atama Kararları
125×125

Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2018/257

1.  Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Murat CANGÜL’ün görevlendirilmesi, 5502 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.  Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

Karar Sayısı : 2018/342

1- Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Devlet Destekleri Genel Müdürlüğüne Gelir İdaresi Daire Başkanı Zekeriya KAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 6S/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-  Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
Başbakan Yardımcılığından:Karar Sayısı : 2018/258

1. Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vakıflar Meclisi Üyeliğine Adnan TÜZEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 41 ve 43 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2-  Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı: 2018/259

1.Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vakıflar Meclisi Üyeliğine İbrahim Saffet ERTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayıl» Kanunun 41 ve 43 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

Karar Sayısı: 2018/261

1. Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vakıflar Meclisi Üyeliğine Yusuf OĞUZ’un atanması, 657 sayılıKanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 41 ve 43 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2.     Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı: 2018/323

1.Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Kenan DOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2.Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/88

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Abdulbari AKSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/172

1.  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Yalova Aile ve Sosyal Politikalar Îl Müdürlüğüne Faruk UYSAL’m atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/230

1.   Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Samsun Aile ve Sosyal Politikalar Îl Müdürlüğüne Tekin BALCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.   Bu Karan Aile ve Sosyal Politikalar Bakam yürütür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/262

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar Î1 Müdürlüğüne Fehmi ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/264

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Mersin Aile ve Sosyal Politikalar Î1 Müdürlüğüne Veysel TOPKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/265

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına Süreyya ERKAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/310

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Ali SANDIKÇI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür

2. Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Avrupa Birliği Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/152

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına Cemile TÜRKEŞ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Avrupa Birliği Bakanı yürütür.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

1-   Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Tunay ÇOBAN’ın,

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Düzce Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Şule CÎRİTCİOĞLU’nun atanmaları,

657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2454 sayılı Kanunun 2 nci caddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/231

1- Açık bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Mehmet KARACA’nm atanması, 5000 sayılı Kanunun 5 ve 23 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2-  Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/232

1-  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcılığına Cemil BAŞPINAR’ınatanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5000 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-  Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/233

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Gizem YAŞAR TUTAR’m atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/324

1-  Açık bulunan İ inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Strateji Geliştirme Başkanı Bilge AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci. maddesi gereğince uygun görülmüştür              .

2- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/353

‘ 1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye îş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına îş Başmüfettişi Bekir AKTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 74 Üncü maddesi ile 4904 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/75

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Rahmi ŞENOCAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/266

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kırıkkale Çevre ve Şehircilik Î1 Müdürlüğüne Uğur ATAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/30

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Amerika Genel Müdür Yardımcılığına, Tugay TUNÇER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2.     Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/288

1.    Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliklerine,

–  Büyükelçi Kadriye Şanıvar OLGUN’un,

–  Büyükelçi Hakkı Taner SEBEN’ın,

–  Büyükelçi Cemil Ferhat KARAMAN’ın,

–   Büyükelçi Mehmet Munis DİRİK’in,

–  Büyükelçi Ali Rıza ÖZCOŞKUN’un,

–  Büyükelçi Engin YÜRÜR’ün,

–  Büyükelçi Volkan Türk VURAL’ın

–  Büyükelçi Korkut TUFAN’ın,

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 245 î sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.    Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür,

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/375

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Zeynep Sibel, ALGAN’m atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Dışişleri Bakam yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/217

1.  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Zekeriya AYDIN*m yeniden atanması, 233 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2.Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. .

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/218

1.Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Kerim TAŞKIRAN’m atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/268

1. Açık bulunan 1. inci’ derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşaviliğine Hakan KORKMAZ’ın atanması, 657 Sayılı Kanunun 59 ve 60 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.  Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/291

1.  Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Zafer SÜMENGEN’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2,     Bu kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/325

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Maden İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa SEVER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci .maddesi gereğince uygun  görülmüştür.

2.    Bu Kararı Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Karar Sayısı : 2018/326

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve .+3600 ek göstergeli Maden İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Uğur Salih UÇAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun  76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.    Bu Kararı Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/327

1. Açık bulunan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Edip MÜYESSEROĞLU’nun atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.     Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/328

1.Açık bulunan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ferruh AKALIN’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/236

1.     Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ferda YILDIRIM’m atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/318

1.  Açık bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yusuf Ziya ALİM’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8İnci maddeleri gereğince uygun görülmüştür

2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/363

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Hayvancılık Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Muhittin EYİMAYA’nm atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/13

1-  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Bayburt Ticaret İl Müdürlüğüne, Erkan ZENGİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/129

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Gazi ÇALGAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/247

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Ozan DİRİÖZ’ ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 nci: maddesi’ile 2451. sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-    Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/269

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Cenk SARIGÖL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 mcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/302

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Hayrettin YILDIRIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/308

1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Yaşar Yaman OCAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakam yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/311

1- Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, Recep CEYHAN’m atanması, 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/249

1, .Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Telif Hakları Genel Müdürlüğüne Şaban KARATAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/271

İ.  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Başmüfettişliğe Murat    KOÇAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,

2. Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/303

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ahmet DEMÎRDAĞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.  Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/312

1.  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Halit KARAKOÇ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakam yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/333

1.   Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Seyit Ahmet ARSLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/273

1.   Açık bulunan 1 inci derece kadrolu, ve +7600 ek göstergeli Sayıştay Başsavcılığına Bakanlık Müşaviri Mürsel Ali KAPLAN’m atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 6085 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.  Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı: 2018/274

1.     Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Müfettişliğine İlyas KOYUNCU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2018/68

1.  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +4800 ek göstergeli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyeliğine Yrd. Doç. Dr. Mustafa OTRAR’m atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.  Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.
Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2018/83

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +4800 ek göstergeli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyeliğine Yrd. Doç. Dr. Hasan KAVGACI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2.Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/84

1.      Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +4800 ek göstergeli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyeliğine Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KORKUTun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/164

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ağrı İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Yakup TURAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2018/165

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Ali TOSUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Millî Eğitim Bakam yürütür.

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2018/222

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tunceli İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Mustafa ASLANOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.           .
2. Bu Kararı Millî Eğitim Bakam yürütür.

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2018/285

1.Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bingöl İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Kadri ENGİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2018/286

1-    Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine Yalçın TOPÇU’nun atanması 6339 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi’nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma”nın 7 nci maddesi ve Tüzüğünün 6 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2-    Bu Karan Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/293

1.  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Nur ÖZKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.  Bu Kararı Milli Eğitim Bakam yürütür.

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/305

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Muhammet ÇAKMAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/252

1.   Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tersaneler Genel Müdür Yardımcılığına Murat YILDIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2.  Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/320

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mehmetmuhterem ŞAHlN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,

2.Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/339

1.     Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ziya SÖZEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2.     Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/198

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne Bülent SELEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.:
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/325

1.   Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Gökhan YENÎ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 nci maddeleri İle 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Orman ve Su işleri Bakanı yürütür.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/558

1.Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılıklarına Zekeriya MERE ile Yusuf ŞAHİN’in, atanmaları 657 sayılı Kanunun 76 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/384

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına Dr. Abdulvahit SÖZÜER’in atanması; 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/387

1.  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türkiye Hudut ve Sakiler Sağlık Genel Müdürlüğüne Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Dr. Osman KAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Sağlık Bakanı yürütür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/100

1–Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Haberleşme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Gündüz ŞENGÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/170

1-  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Deniz Ticareti Genel Müdürlüğüne Durmuş ÜNÜVAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-  Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/171

1-    Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne Okay KILIÇ’m atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-   Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakam yürütür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/238

1 – Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı İsmail Selay MÜREY’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/338

1-    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı İsmail ÇAĞLAR’m yeniden atanması 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2-   Bu Karan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/802

1- Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli İstanbul 1 İnci Bölge Müdürlüğüne İbrahim Halil AKGÜNDÜZ’ün atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 ve 76 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2-  Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir