14 Günlük Fark Maaş İşlemleri Duyurusu

14 Günlük Fark Maaş İşlemleri Duyurusu

14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU

SIRA NO: (2019/9)
1- MEMUR 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ;

Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş hesaplama işlemi 17.07.2019 tarihinden itibaren harcama birimlerinin kullanımına açılacak olup, KBS’ de 14 günlük fark maaş hesaplamaları aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

1.1- 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama İşlemleri

Bilindiği üzere, katsayı artışından kaynaklanan 14 Günlük Fark Maaş Hesaplaması, 01 Temmuz 2019- 14 Temmuz 2019 maaş dönemine ait maaş hesaplaması eski katsayı üzerinden hesaplanan personel için yapılmaktadır.

Bu nedenle, 01.07.2019 tarihinden sonra işe başlayan ve Temmuz-2019 dönemi tam maaşı ile birlikte (varsa) 01-14 Temmuz 2019 dönemi kıst maaşı yeni katsayı üzerinden hesaplanarak ödenen personele, fazladan tekrar 14 günlük fark maaşı hesaplaması yapılmaması gerekmektedir.

Ancak, 15.06.2019 – 14.07.2019 maaş döneminde eski katsayı üzerinden maaşını alan personel, çeşitli nedenlerle (nakil vb) 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama Formuna aktarılmamış ise bu gibi durumda olan personelin 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama Formuna aktarılması için KBS 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsüne “MAAŞ FARK TABLOSUNA AKTARMA” formu eklenmiştir.

Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaş ödemesi yapılması gerektiği halde KBS-Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda kaydı bulunmayan personel için; KB-FARK MAAŞ TABLOSUNA AKTARMA Formunda Personel No alanına ilgilinin personel numarası yazılarak SORGULA butonuna basılacak ve daha sonra da AKTAR butonuna basılarak ilgili personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi formuna aktarımının yapılması sağlanacaktır.

1.2- Haziran Ayı Maaşları Ödendikten Sonra Harcama Biriminin Maaş Ödemesini Yapan Bankasının Değiştirilmiş Olması (Temmuz Ayı Maaşlarının Yeni Banka Şubesince Ödenmiş Olması)

Harcama biriminin banka şubesi değişikliği nedeniyle Temmuz ayı maaşları yeni banka şubesince ödenmiş olması durumunda, personelin 14 günlük fark bilgi girişinde önceden kayıtlı olan banka şubesi değişikliği/güncelleme işlemi harcama birimlerince KBS- 14 Günlük Maaş İşlemleri menüsünde bulunan “14 Günlük Fark Tablosuna Banka IBAN Bilgileri Aktar” formundan yapılacaktır.

1.3- 14 Günlük Fark Maaş Modülünde Münferit Hesaplama Yapılabilmesine Rağmen Münferit Ödeme Emri Belgesi Oluşturulamaması

14 Günlük Fark Maaş Modülünde münferit hesaplama yapılabilmesine rağmen münferit ödeme emri belgesi oluşturulamaması nedeniyle öncelikle Maaş Bilgi Girişi Ekranında kayıtlı olan personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Ekranında bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir (İşlem Kodları mutlaka kontrol edilmelidir). Bu kontrolün yapılabilmesi için Maaş Raporları < 14 Günlük Fark Maaş Raporları menüsüne “Fark Maaş Bilgi Girişi Kontrol Listesi” eklenmiştir.

Ancak, herhangi bir nedenle münferit olarak ödenmesi gerektiğinde, hesaplama işlemi 14 Günlük Fark Maaş Hesaplama Ekranından yapılacak olup, ödeme emri belgesi MYS üzerinden oluşturularak muhasebe birimlerine gönderilecektir.

1.4- Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formundan “27-Fark Tazminatı” ve “29-Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı” Koduyla Giriş Yapılan Personelin 14 Günlük Fark Maaşları

Özelleştirme nedeniyle başka kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ve sistemde Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formunda Tazminat kodu “27- Özelleştirme Fark Tazminatı” veya “29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı” girilen personele fark maaş hesaplaması yapılmamaktadır.

Ancak, bu kodlar hatalı olarak girilmiş veya kurumda çalışan emsali personelinin maaşıyla karşılaştırılmak suretiyle (fark tazminatı hesabında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında sayılan ödemeler dikkate alınmalıdır) fark ödenmesi gerekiyorsa, 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda Diğer Tazminat Bilgi Girişi Tablosundan 27- Özelleştirme Fark Tazminatı ya da 29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı kodunun silinip, fark maaşların yeniden hesaplatılması gerekmektedir.

1.5-14 Günlük Fark Maaş BES Kesintilerinin Gönderilmesi

5510 sayılı Kanuna tabi olup, 14 günlük fark maaşlarından BES kesintisi yapılanlara ilişkin “BES kesinti Listeleri” merkezden 17 Temmuz 2019 tarihi itibariyle her gün elektronik ortamda Hazine Müsteşarlığı Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. ye aktarılacaktır.

Bu kapsamda;

1- Genel Bütçeli Kamu İdareleri için KEÖS’ den nakit talep edilen harcama birimlerine ait listeler o günün akşamında,

2- KEÖS kapsamı dışındaki kamu idareleri için ise (Özel Bütçeli İdareler), muhasebe kayıt formunda onay işlemi yapılan harcama birimlerine ait listeler o günün akşamında,

merkezden Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. ye aktarılacaktır.

Ayrıca, BES kesinti tutarlarını herhangi bir gecikmeye sebebiyet vermeden, mevzuatta belirlenen en geç ödeme gününü takip eden iş günü emeklilik şirket/şirketlerinin hesabına aktarılması mecburiyeti nedeniyle; 14 günlük fark maaş ödemesi yapıldıktan sonra muhasebe birimlerince aynı gün BES gönderme kayıtlarına ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması ve BES kesinti tutarlarını emeklilik şirket/şirketlerinin hesabına aktarmaları gerekmektedir.

2- KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ ;

Kadro karşılığı sözleşmeli personel için 14 günlük fark maaş hesaplamaları 18.07.2019 tarihinde açılacaktır.

3- 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 14 GÜNLÜK FARK ÜCRET İŞLEMLERİ;

4/b sözleşmeli personel için 14 günlük fark ücret hesaplamaları 18.07.2019 tarihinde açılacaktır.

5- 14 GÜNLÜK FARK MAAŞ HESAPLAMALARINA İLİŞKİN BANKA LİSTELERİNİN İLGİLİ BANKALARA ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ;

14 Günlük Fark Maaş Hesaplamalarına ilişkin banka listelerinin ilgili banka şubelerine merkezden elektronik ortamda aktarılmasına yönelik çalışmaların devam etmesi ve henüz tamamlanmamış olması nedeniyle,14 günlük fark maaş banka listelerinin harcama birimleri tarafından önceden olduğu gibi disket, cd, e-posta vb. yöntemlerle ilgili banka şubelerine ulaştırılması gerekmektedir. Bu çerçevede, muhasebe birimlerince say2000i < 14 günlük Fark Maaş Raporları menüsünde bulunan “14 Günlük Fark Bordro Banka Disketi” (Vakıfbank için 14 Günlük Excel (Maaş) formundan alınabilecektir) formundan, fark maaş disketi için dosya oluşturulabilecektir.

Bilgilerini ve ödemelerde aksama yaşanmaması için muhasebe birimleri ile harcama birimleri tarafından gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.

(e-İmzalıdır)

                      Yunus ELİTAŞ

                          Bakan aMuhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdür V.

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine

5018 Sayılı Kanuna Ekli I Sayılı Cetvelde Sayılan İdarelere

5018 Sayılı Kanuna Ekli Iı ve Iıı Sayılı Cetvelde Yer Alıp Kbs Personel Modülünü Kullanan İdarelere

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir