Disiplin Cezasına İtirazın Karara Bağlanmaması Cezanın Uygulanabilirliğini Etkiler mi?

Disiplin Cezasına İtirazın Karara Bağlanmaması Cezanın Uygulanabilirliğini Etkiler mi?
125×125

Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli bir personel hakkında yapılan soruşturma neticesinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif edilmiş, il millî eğitim disiplin kurulunca bir alt ceza olan aylıktan kesme cezasıyla tecziyesine karar verilmiştir. İlgilinin yapmış olduğu itiraz ise, değerlendirmeye alınmamıştır. Söz konusu disiplin cezasının iptali için açılan davaya bakan mahkeme yapılan başvuruyu haklı bularak disiplin cezasının iptaline hükmetti.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi, “Asıl cezanın kademe ilerlemenin durdurulması cezası olduğu ve dava konusu işlemin alt ceza uygulaması olarak tesis edildiği hususu göz ardı edilerek İl Disiplin Kurulunca dosyanın üst makam olan Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesi gerekirken itirazın uygun görülmediğine dair yazının davacıya tebliğ edilmesinin idarenin bütünlüğü ilkesine aykırılık teşkil ettiği, davacının dava konusu işleme karşı yaptığı itirazının değerlendirilmemesi neticesinde dava konusu cezanın da uygulanabilirlik özelliğini haiz olmadığı sonucuna ulaşıldığı” gerekçesiyle, ilk derece mahkemesinin kararını ve dava konusu işlemi iptal etti.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir