Askerlik Süresinin Görevde Yükselme Sınavlarındaki Hizmet Süresinden Sayılması

Görevde Yükselmede Askerlik Süresi Dikkate Alınmalıdır

Görevde yükselme sınavlarında askerlik sürelerinin hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağı hususunu bu yazımızla açıklamaya çalışacağız.Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca belli zamanlarda yapılan görevde yükselme sınavlarında sınava girecek olan personellerin belli öğrenim şartlarını taşımaları ve belli bir süre hizmet yılına sahip olmaları istenmektedir.Memuriyetten önce veya memur iken askerlik hizmetini yapanların askerlikte geçen süreleri hizmet hesabında değerlendirilmeye alınmak zorundadır.

Askerlik Hizmetinin Görevde Yükselme Sınavının Hizmet Süresinden Sayılması Mevzuat

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönenlerin, muvazzaf askerlikte geçen sürelerinin  derece ve kademe ilerlemelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmış; 84’üncü maddesinde ise, “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

İlgili hükümlerden  de anlaşılacağı üzere adaylığı kalkmış memur iken askere giden memurun hizmet sürelerine askerden döndükten sonra askerlikte geçen süreleri hizmet süresine  eklenmesi gerekmektedir.Eğer memur olan kişi askerlik hizmetini memuriyete başlamadan yapmış ise askerlikte geçen süreler memurun hizmet hesabına memurun asaleti tasdik edildikten sonra eklenmelidir.

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir