YÖK’ten Geçici Kadro Tahsis Değişikliği Yazısı

YÖK’ten Geçici Kadro Tahsis Değişikliği Yazısı
125×125

YÖK,  üniversiteler bölünmeden önce geçici kadro tahsis edilen araştırma görevlilerinin durumları ile ilgili olarak üniversitelere yazı gönderdi.

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı        : 82444403-202.02.02-E. 10551

Konu      : Geçici Kadro Tahsis Değişikliği

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” la mevcut üniversitelerden birimlerin aktarılması yoluyla 14 yeni devlet üniversitesi kurulmuştur.

7141 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununa eklenen Geçici 51 inci madde hükümleriyle bu kanunla yeni kurulan devlet üniversitelerinin enstitülerine lisansüstü eğitim öğrencileri de aktarılmıştır. Aktarılan lisansüstü eğitim öğrencileri arasında daha önce öğrenciliği bulunan üniversiteye 2547 saydı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca geçici kadro tahsisi yapılan araştırma görevlileri de bulunmaktadır. Bu durum geçici kadro tahsisi yapılan üniversite de lisansüstü eğitim yapılan üniversitenin farklı olması gibi bir sorun ortaya çıkarmıştır.

2809 sayılı Kanunun Geçici 51 ıncı maddesindeki “…uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çözülür.” hükmü uyarınca Yürütme Kurulunun 06.02.2019 tarihli toplantısında:

a)2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca geçici kadro tahsisi yapılmış araştırma görevlilerinden 2809 saydı Kanunun Geçici 51 ıncı maddesi hükümleri nedeniyle lisansüstü eğitim öğrencilikleri yem kurulan üniversitelere aktarılanların 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca geçici kadro tahsislerinin lisansüstü eğitim yaptıkları üniversitelere yapılmasına.

b)Tahsis değişikliği nedeniyle atama işlemlerinin, kadronun bulunduğu üniversiteye iade işlemleri yapılmadan, daha önce geçici kadro tahsisi yapılan üniversite de tahsis değişikliği yapılan üniversite arasında yapılmasına.

c) Yapılan tahsis değişikliklerinin, atama işleminin sonuçlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Kurulumuz Başkanlığı ile araştırma görevlisinin kadrosunun bulunduğu üniversiteye bildirilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Süleyman Necatı AKÇEŞME

Genel Sekreter

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir