YÖK’ten 7100 Sayılı Yasa Hakkında Duyuru

YÖK’ten 7100 Sayılı Yasa Hakkında Duyuru
125×125

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı : 82444403-299-E.20450 15.03.2018
Konu : 7100 sayılı Kanunun Uygulaması

TÜM ÜNİVERSİTELERE

7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yükseköğretim mevzuatında birçok düzenleme yapılmıştır. Bu kanun hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1- 7100 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 24 üncü madde hükmü uyarınca; “yardımcı doçent” kadroları “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı” kadroları “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın dönüştürülmüş sayılmıştır.

a) Kurulumuzdan “yardımcı doçent” olarak kullanma izni alınan kadroların atama süreci, 06/03/2018 tarihi itibarıyla 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükümlerine göre “doktor öğretim üyesi” olarak devam ettirilecektir. Bu tarih itibarıyla yabancı dil çeviri sınavı yapılmayacaktır. Atamalar ise en çok 4 yıllık süre ile yapılacaktır.

b) Kurulumuzdan “uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı” olarak kullanma izni alınan kadroların atama süreci 06/03/2018 tarihi itibarıyla uygulamalı birimlerde görev yapacak “öğretim görevlisi” olarak devam ettirilecektir. Bu kapsamda atanan öğretim görevlilerine 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ders yükü şartı getirilmeyecektir.

c) Kurulumuzdan “okutman” olarak kullanma izni alınan kadroların atama süreci 06/03/2018 tarihi itibarıyla “öğretim görevlisi” olarak devam ettirilecektir. ç) Öğretim görevlisi kadro kullanma izni taleplerinde “ders verecek” öğretim görevlisi mi yoksa “uygulamalı birim” öğretim görevlisi için mi kadro kullanma izni talep edildiği belirtilerek, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden veri girişleri buna göre yapılacaktır.

2- a) 7100 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 4 üncü madde hükmü uyarınca; 06/03/2018 tarihi itibarıyla “yardımcı doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı” kadrolarında bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayıldığından, yükseköğretim kurumlarının bu kapsamda ayrıca bir atama işlemi yapmasına gerek kalmamıştır.

b) “Doktor öğretim üyesi” veya “öğretim görevlisi” kadrosuna atanmış sayılanların önceki kadro unvanındaki atanma süresi sona erdiğinde, yeniden atanacakların “doktor öğretim üyesi” veya “öğretim görevlisi” olarak atama işlemleri yapılacaktır. 

c) Daha önceki kadro unvanında sürekli olarak atananlar da sürekli öğretim görevlisi olarak atanmış sayılacağından bu kapsamdakilere 06/03/2018 itibarıyla öğretim görevlisi kadrosuna sürekli olarak atandığı tebliğ edilerek başka bir atama işlemi yapılmayacaktır.

ç) Yabancı uyruklu öğretim elemanları da “doktor öğretim üyesi” veya “öğretim görevlisi” olarak sözleşmeli olarak çalıştırılmış sayılacağından bunlar hakkında ayrıca bir işlem yapılmayacaktır. Bu kapsamdakilerin sözleşme süresinin uzatılması tekliflerinde yeni unvanlarına göre işlem yapılacaktır.

3- 7100 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Mevzuatta “yardımcı doçent”e yapılmış olan atıflar “doktor öğretim üyesi”ne, “okutman”, “uzman”, “çevirici”, “eğitim öğretim planlamacısı”na yapılmış olan atıflar “öğretim görevlisi” ne yapılmış sayılır.” hükmü bulunduğundan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Yönetmelik” ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrolarına atama ve yükseltme için belirleyip Kurulumuz tarafından onaylanan ek koşulların yanısıra ilgi diğer yönetmelikler ve Kurul Kararlarımızın kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulaması devam edecektir.

4- 7100 sayılı Kanun uyarınca “doktor öğretim üyesi” ile “öğretim görevlisi” kadrosuna atanmış ve dönüştürülmüş sayılma işlemleri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinde Başkanlığımız tarafından re’sen yapılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir