YÖK, Norm Kadro Yetkilerini Üniversitelere Devretti

YÖK, Norm Kadro Yetkilerini Üniversitelere Devretti

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre Yükseköğretim Kuruluna verilen kadro dağılım/aktarım yetkisinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar üniversiteler tarafından kullanılmasına karar verdiğini duyurdu.

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı        : 82444403-299-E.91925                                          29.11.2018

Konu      : Akademik Personel ve Akademik

Kariyerle İlgili Diğer İşler

 

DAĞITIM YERLERİNE

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca asgari kadro sayısı olarak belirlenen kadrolar ile, anılan Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinin 2. ve 4. fıkrasındaki norm kadro planlaması dahilindeki kadro aktarımlarının. Yönetmelikte belirtilen usulün tamamlanması şartıyla, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre Yükseköğretim Kuruluna verilen kadro dağılım/aktarım yetkisinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar üniversiteler tarafından kullanılması, Yürütme Kurulu’nun 28.11.2018 tarihli toplantısında uygun görülmüştür.

Bu karar uyarınca üniversitelerimizde asgari kadro aktarımı, üniversite yönetim kurulu kararı ile, Yükseköğretim Kurulu onayına ihtiyaç duyulmaksızın gerçekleştirilecektir. Aynı şekilde asgari kadroların iki katına kadar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversitelerde ihtisas alanlarıyla doğrudan ilgili birimler için üç katına kadar, Araştırma Üniversitelerinde dört katına kadar olan kadro aktarımları da ilgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm başkanının talebi ve ilgili meslek yüksekokulu, konservatuar, yüksekokul, fakülte ve enstitü kurulunun uygun görüşü olması şartıyla üniversite yönetim kurulu kararıyla, yine Yükseköğretim Kurulu onayına ihtiyaç duyulmaksızın doğrudan üniversiteler tarafından gerçekleştirilecektir. Sadece yukarıda sayılan kadroların dışında kalan kadroların kullanım ve aktarılması bundan önce olduğu gibi Yükseköğretim Kurulunun kararıyla mümkün olacaktır.

Bu sürecin üniversitelerin anabilim/anasanat dalı, bölüm başkanlıkları ve ilgili birim kurulları ile birlikte mevzuata ve akademik teamüllere uygun bir tarzda yürütülmesine azami özenin gösterilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Dağıtım:

Gereği:

Devlet Üniversitelerine

Bilgi:

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir