YÖK, 2017 ALES Hakkında Açıklama Yaptı

YÖK, 2017 ALES Hakkında Açıklama Yaptı
125×125

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2017 yılı ALES sınavının 5 yıl geçerli olduğunu duyurdu

T.C

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı : 82444403-299-E.72530

Konu : ALES Sonuçları

DAĞITIM YERLERİNE

Danıştay 8. Dairesinin 22/02/2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu kararıyla “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın dala Yönetmelik” in Geçici 6 ncı maddesinin yürütmesi durdurulmuştu.

Söz konusu karara karşı tarafımızca yapılan itiraz başvurusu sonucunda. Danıştay İdan Dava Daireleri Kurulunun 28/06/2018 tarihli ve 2018/392 itiraz nolu karan ile itirazımızın kabulüne karar verilerek Danıştay 8. Dairesinin 22/02/2018 tarihli ve 2017/5372 esas nolu yürütmesinin durdurulması karan kaldırılmıştır

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı gereği “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”in Geçici 6 ncı maddesinin hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

Böylelikle 27.09.2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları da, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerli kabul edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Rahmi ER

Başkan Vekili

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir