Rektörlük İçin Profesör Olma Şartı Kaldırıldı

Rektörlük İçin Profesör Olma Şartı Kaldırıldı
125×125

703 sayılı KHK ile rektör olmak için profesör olma şartı kaldırıldı. 2547 sayılı yasanın 13 üncü maddesinde yapılan değişiklikle rektörlerin profesör olmasına dair hüküm kaldırıldı. 703 sayılı KHK ile getirilen düzenleme ile Cumhurbaşkanı belirleyeceği bir kişiyi rektör olarak atayabilecek.
2547 sayılı yasanın 13 üncü maddesinin birinci paragrafının eski hali;

Rektör:

Madde 13 – 

a) (Değişik: 17/8/1983 – 2880/7 md.) (Değişik birinci paragraf: 3/10/2016-KHK-676/85 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/69 md.) Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

2547 sayılı Kanun’un 13 üncü maddesinin birinci paragrafının 703 sayılı KHK ile değiştirilen hali;

“MADDE 135- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun;


d) 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder.”

 

YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE REKTÖR OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir