Lisans Programında Ders Vermeyenler Yüksek Lisans Programında Ders Verebilecek

Lisans Programında Ders Vermeyenler Yüksek Lisans Programında Ders Verebilecek
125×125

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın üniversitelere gönderdiği görüş yazısında, lisans programında ders vermeyen öğretim üyesinin yüksek lisans programında ders vermesinde sakınca olmadığı belirtildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’nün; “Lisansüstü Program Açılması ve Yürütülmesine Dair ilkeler”in “A. Program Açılması için Gerekli Asgari Yeterlilikler” başlığı altında yer alan “doktora programı için öğretim üyelerinin en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca bir yüksek lisans programında, yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması” şartının yer aldığı, daha önce lisans programında ders vermemiş öğretim üyelerinin açık olan bir anabilim dalında ders verip veremeyeceğine ilişkin görüş talebi; 21/02/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve daha önce lisans programında ders vermemiş öğretim üyelerinin yüksek lisans programında ders vermesi uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir